TCP / IP

โปรโตคอลคืออะไร | IP ADDRESS  | Network Class | DATA PACKET | ENCAPSULATION | IP DARAGRAM | Exercise | Site Map | ความเป็นมาโครงงาน

Internet Management

SNMP

File Transfer And Access

NFS

FTP

TFTP

HTTP

CIFS

UUCP

Time Of Network

NTP

Electronics Mail

SMTP

POP3

IMAP4

NNTP

Real Time

IRC

Message Encryption Key

SET

SSL

PCT

Other Protocol

ACAP

DNS

TELNET

NFS

NFS ( Network File System ) เป็นระบบไฟล์ที่เชื่อมโยงดิสก์ หรือทรัพยากรบนเครื่องที่อยู่ห่างออกไป ให้เป็นเสมือนระบบไฟล์บนเครื่องท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบัน NFS ได้มีออกมา 3 เวอร์ชั่น โดยเวอร์ชั่น 3 เป็นแบบที่อาศัย RPC ( Remote Procedure Call ) โดยถูกอธิบายเป็นโปรโตคอลที่ไม่มีสถานะ ( Stateless Protcol ) หรือหมายถึงเป็นโปรโตคอลที่ทำงานแบบถามา-ตอบไป เมื่อได้มีการส่งหรือรับคำตอบกลับไปแล้วก็เสมือนจบการติอไปเลย คือไม่ต้องมีการอคอยดำเนินการใดๆ จากอีกด้านหนึ่งต่อไป

WebNFSเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Sun Microsystem ซึ่งจะเรียกโดยรวม NFS เวอร์ชั่นใดก็ได้ ( 1,2 หรือ ) มาปรับใช้บนเว็บ ก่อนจะเป็น NFS เวอร์ชั่น 3 นั้น การขนส่งข้อมูลอาศัย UDP ส่งครั้งละ 4096 หรือ 8192 ไบต์แล้วแต่ระบบ แต่เมื่อมาเป็นเวอร์ชั่น 3 แล้วจึงได้นำ TCP มาใช้แทน โดยธรรมชาติของ NFS ไม่สามารถทำงานได้ดีบนเครือข่ายที่มีแบนธ์วิธต่ำและล่าช้าอย่างเช่น เครือข่ายแบบ Dial-up เป็นต้น สาเหตุหนึ่งก็คือ NFS ต้องทำ RPC Call ไปยังบริการ Port Mapper เพื่อขอรับเลขหมายพอร์ตบน NFS Server ให้กับไคลเอนต์ใช้ส่งคำขอบริการ ในจุดนี้ WebNFS จะมีความแตกต่างจาก NFS ตรงที่ ไคลเอนต์ของ WebNFS จะถือว่าเซิร์ฟเวอร์รอคอยการติดต่ออยู่ที่พอร์ตหมายเลข 2049 เสมอ ข้อเสียของ NFS อีกอย่างก็คือ มี Overhead เข้ามาเกี่ยวข้องกับ RPC Call ในการที่จะ Mount ระบบไฟล์ และขอรับสิทธิการจัดการไฟล์ ซึ่งปัญหานี้ใน WebNFS ได้มีการแก้ไขโดยจัดให้มี handle ที่มีความยาวเป็น 0 ข้อเสียข้อที่ 3 ของ NFS คือ ไคลเอนต์ต้องประเมินชื่อพาธทีละส่วนโดยมีสาเหตุจากกรณีที่ไคลเอนต์พยายามพิมพ์ไฟล์ที่ชื่อ /folder1/folder2/myfile.txt ซึ่งการทำงานของ NFS จะต้องเริ่มจากให้ handle สำหรับ folder1 ตามด้วย handle สำหรับ folder2 และสุดท้าย handle สำหรับไฟล์ myfile.txt ในทางกลับกัน WebNFS อนุญาตให้ไคลเอนต์สามารถดำเนินงานกับทั้งพาธได้ในคราวเดียว นั่นคือจากตัวอย่างเดียวกัน WebNFS สามารถมี handle สำหรับไฟล์ myfile.txt ได้ในคราวเดียว

WebNFS ยังมีข้อได้เปรียบบางอย่างที่เหนือกว่า FTP และ HTTP นั้นคือสามารถเปิดและเริ่มทำสำเนาไฟล์ได้ใหม่โดยเริ่มจากจุดที่รู้ว่าเป็นจุดที่ได้ดำเนินงานไปก่อนที่การเชื่อมต่อจะถูกตัดขาด นอกจากนี้ความสามารถปรับสภาพเข้ากับขนาดของงานใน WebNFS Server ทำงานได้ดีกว่า การให้บริการกับไคลเอนต์จึงทำได้รวดเร็วกว่า FTP Server และ HTTP Server มากนัก ก่อนหน้าที่จะมีความสามารถอ่านข้อมูลเป็นช่วงไบต์มาใช้งานได้กับ HTTP ถือได้ว่า WebNFS มีความได้เปรียบมากกว่า เนื่องจากสามารถอ่านข้อมูลเป็นบางส่วนของไฟล์ได้ แทนที่จะต้องอ่านเนื้อหาในไฟล์ทั้งหมด บริษัท Sun Microsystems ได้อ้างว่า WebNFS นั้นมีสัดส่วนความเร็วที่ดีกว่า HTTP และ FTP โดยกล่าวว่าความเร็วของ WebNFS ดีกว่า HTTP ถึง 3:1 อย่างไรก็ตามเมื่อนำไปใช้งานจริงพบว่า WebNFS เหมาะที่จะใช้เป็นระบบเสริมให้กับ FTP และ HTTP มากกว่าที่จะนำมาแทนที่